سفر به سمنان

مهاجرت به کانادا و مقدمه ای بر قوانین اقامت کانادا

مهاجرت به کانادا ، گرفتن اقامت کانادا و شرایط دریافت ماندن و تابعیت کانادا در این نوشتار باره رسیدگی و تحلیل علمی پیمان گرفته است. بهترین گذرگاه کوچ به کانادا چیست؟ از چه طرقی می نا اقامت کانادا را کسب کرد؟ شرایط اخذ گذرنامه کانادا به چه چهره است؟ مهمترین نکات کوچ به کانادا و شرایط اقامت کانادا با به کارگیری مشاورهای وکیل مهاجرت مجرب در این مقاله ذکر شده است. مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت و تابعیت این مملکت از ۶ روش قابل اتمام است. قانون شهروندی کانادا بر مبنای قانون ۱۹۴۷ و بنیادنامه ۱۹۷۷می باشد. کسانی که پیش از ۱۴ فوریه ۱۹۷۷ شهروند کانادا بوده اند، شهروند کانادا باقی می مانند.


سوالات مربوط به پیش از ۱ ژانویه ۱۹۴۷ (تاریخ استقلال) باید به صورت مستقیم از سفارت کانادا پرسیده شود.


مهاجرت به کانادا از راه ویزای کاری

کار به عنوان یگانه از طریق های کوچ به کانادا مورد پروا بسیاری از متقاضیان مهاجرت قرار گرفته است. با توجه به شرایط کانادا و وضعیت حیات در این کشور متقاضیان مهاجرت از بین طریق های کوچ به کانادا ، کار را به عنوان اولویت نخست پیمان می دهند. در کانادا پیشه طبق سیستم امتیازبندی می باشد که پس از به حداقل رسیدن امتیاز می نا برای آن اقدام کرد.


براساس سیستم امتیازدهی از طریق سیستم اکسپرس اینتری و طبق پارامترهای زیر

سن

پیشنهاد کاری

مدرک تحصیلی

سابقه کار

مدرک زبان

شرایط همسر

در مرحله اول باید ۶۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز شدنی کسب شود الی امکان ورود به گام دوم وجود داشته باشد. در گام دوم نیز طبق فاکتورهای بالا امتیازات جدید محاسبه می شود.


در قانون جدید، پیشنهاد شغلی از کشور کانادا به جز در ۶ کار خاص از ۶۰۰ امتیاز به ۵۰ امتیاز کاهش یافت هم چنین فرد پس از دریافت دعوتنامه از کشور کانادا ۹۰ روز فرصت دارد تقاضا ماندن خود را به ثبت رساند و کشور کانادا بعد از رسیدگی مدارک درخواست کننده طی مدت ۶ ماه برای صدور ویزا برای ماندن دائم متقاضی اقدام می نماید. بسیاری از فرمانروایی های مملکت کانادا به طور مجزا به جذب نیروی کارآزموده می پرداختند ولی در سنه های تازه بیشتر استان ها خویش را با سیستم فدرال منطبق کرده و از همین طریق Express Entry برای جذب قوای خود کاربرد نمودند. بعضی از استان ها در مملکت کانادا بصورت مجزا طی بازه زمانی خاص و طی چند مرتبه در سنه اقدام به جذب نیروی کارآزموده می نمایند.

+ نوشته شده در شنبه 25 اسفند 1397ساعت 2:16 توسط amir | | تعداد بازدید : 10