سفر به سمنان

آداب و رسوم مردم سمنان


مردم استان سمنان همچون مردمان ساير نصیب هاي ايران از اشکال غذاها , نان ها , سالادها و سبزي هاي رايج در سبد غذايي خویش به کار گیری مي كنند . برخي از غذاها و نان ها زیرا نان سمناني و سبزي پلوي سمناني و آبگوشت خربزه و ته چین گرمسار اعم از غذاهايي است كه صرفاً در اين استان تهيه و طبخ مي شوند كه بخشی از غذاهاي یگانه محلي اين استان است .رسوم مردمان سمنان , سمنان , خرقه هاي محليپوشاک
پوشاک مردمان استان به نحوي با وضعيت آب و هوايي استان رابطه دارااست . امروزه خرقه هاي معمول كه زنان و مردان سمناني مي پوشند به عبارتی كت و شلوار و پيراهن براي مردان و خیمه و مانتو , شلوار و پيراهن براي زنان است . درین در میان , پوشاک مردمان شهرستان گرمسار با وضعيت آب و هوايي كل ناحیه در رابطه است . امروزه جامه هاي محلي در شهرها و بخش هاي متعدد شهرستان گرمسار كمتر مورد استعمال قرار مي گيرند و مردمان شهرستان گرمسار به عبارتی جامه هاي رايج در كل كشور و استان را به کارگیری مي كنند . از سمت دیگر , مردمان شهرستان سمنان كمتر از جامه هاي محلي به کار گیری مي كنند و جامه هاي معمول روز كه در همگی بخش ها ايران مورد به کارگیری است در اين خطه از ايران نيز اشاعه دارااست .جامه هاي محلي مردان مشتمل بر : سرپوش مردانه , بدن پوش تابستاني مردانه , بدن پوش زمستاني مردانه و پاپوش مردانه است .جامه هاي محلي زنان عبارت است : نوعي سرپوش موسوم به چارقد كه طرح و متاع و رنگ و میزان آن درمناطق متفاوت فرق مي كند , بيشتر زنان محلي سمناني از بدن پوشي به اسم پيراهن که اصطلاحاً به آن شوي مي گويند , به کارگیری مي نمایند . شليته نيز از ديگر جامه هاي مورد استعمال زنان سمناني است . پاپوش زنانه نيز بسته به فصل گرم يا سرد متعدد است که مورد به کار گیری قرار مي گيرد .


+ نوشته شده در شنبه 11 اسفند 1397ساعت 22:16 توسط amir | | تعداد بازدید : 13